Hoofdcontent

Kosten

Je hoeft niet alles zelf te betalen
Wanneer je gebruik maakt van kinderopvang hoef je niet alles zelf te betalen. Je hebt namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming, betaald door de overheid en werkgevers. Ook (kleine) zelfstandige ondernemers hebben recht op de kinderopvangtoeslag.

Tegemoetkoming speelleergroepen.
Omdat de speelleergroepen onder de Wet Kinderopvang vallen, komen werkende ouders in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld als één of geen van de ouders werkt, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente. De gemeentelijke werkwijze is dat SInne een check doet op uw inkomensgegevens, om uw eigen bijdrage te kunnen vaststellen. Die regeling gaat in als kinderen 2 jaar zijn.

Zelf uitrekenen?
Dat kan met onze handige calculator. Deze calculator geeft een vrij nauwkeurige indicatie, het is echter geen offerte. Een overzicht van onze huidige tarieven vindt u op de tarievenkaart 2019, voor 2020 vindt u deze op de tarievenkaart 2020.  

Precies weten?
Neem dan contact op met ons servicecentrum. Op basis van je wensen en het inkomen rekenen wij precies uit wat de kinderopvang bij Sinne per maand kost, hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt en wat je uiteindelijk zelf nog moet betalen. 

 

Plaatsingsovereenkomst
Alle afspraken die wij maken zetten we helder op een rijtje in een plaatsingsovereenkomst. Wanneer dit akkoord is kan je de plaatsingsovereenkomst ondertekenen. 

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen.
Na de aanmelding voor kinderopvang ontvangt je van Sinne een kostenopgave. Hierop staan gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De toeslag kan digitaal worden aangevraagd op www.toeslagen.nl. Of je bestelt een aanvraagformulier via de BelastingTelefoon: 0800-0543.

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt, is o.a. afhankelijk van het inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang. Voor het uitkeren van de kinderopvangtoeslag moet de overheid beschikken over actuele en correcte gegevens. Daarom moeten wijzigingen met betrekking tot de opvang altijd d.m.v. een wijzigingsformulier worden doorgegeven aan de Belastingdienst! 

Opvang opzeggen
Wanneer je de opvang van jouw kind(eren)gedeeltelijk of helemaal wilt beëindigen hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt opzeggen door het sturen van een e-mail naar info@sinnekinderopvang.nl met daarin de reden van opzegging en de gegevens van je kind(eren) zoals: naam, geboortedatum, adres en opvang-locatie. Van onze afdeling klant & markt ontvang je een bevestiging van opzegging. De kinderopvangtoeslag dien je zelf aan te passen of op te zeggen bij de belastingdienst. 


Meer informatie
Uitgebreide informatie over de kosten van de verschillende soorten kinderopvang en waar je zoal op moet letten, is te vinden op de website van het Nibud. 

Ook de website van de belastingdienst staat een handige calculator waarmee je kunt uitrekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen.