Hoofdcontent

Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning
Sinne biedt ouders met kinderen van 1 - 4 jaar extra ondersteuning bij de opvoeding. Hierbij staat de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind centraal. In de zogenaamde Stapprogramma's leren ouders hun kind spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling. Dit doen wij onder begeleiding van deskundige opvoedondersteuners. Zij komen 3 keer per maand bij de gezinnen thuis en werken met speciale materialen. Zo maakt het kind een zo goed mogelijke start en worden de onderwijskansen vergroot. 

Het team Opvoedingsondersteuning van Sinne kinderopvang voert deze programma’s uit in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

 

Instapje / Opstapje / Opstap
Wij bieden ondersteuning bij de opvoeding door middel van de spel- en leerprogramma’s Instapje, Opstapje en Opstap.  Instapje is voor ouders en hun kind van één jaar. Opstapje is een spel- en leerprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Opstap is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Met dit programma kunnen ouders hun kind voorbereiden op groep 3. Meer informatie vindt u op de website van het Nederlands Jeugd Instituut. 

 

Meer informatie of aanmelden?
Voor meer informatie of voor het aanmelden bij opvoedondersteuning kunt u contact opnemen via: lisette.dijkstra@sinnekinderopvang.nl, Tel. 06 – 20 70 49 65.