Hoofdcontent

Over Sinne

U wilt er zeker van zijn dat uw kind in goede handen is. Daarom stellen wij ons graag aan u voor. Sinne is een open en flexibele organisatie met een plezierige sfeer voor kinderen, ouders en medewerkers. Sinne biedt verschillende vormen van kinderopvang en heeft locaties in vrijwel alle wijken van de stad. Wekelijks worden 3500 kinderen opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers en gastouders. Wij bieden kwalitatieve opvang, gericht op de ontwikkelingsstimulering van kinderen, in een vertrouwde omgeving. Wij zetten ons volledig in, om er voor te zorgen dat uw kind onze opvang plezierig vindt en zich vertrouwd voelt op onze locaties. In onze dienstverlening staat het belang van het kind voorop.

 

Sinne heeft vestigingen in alle wijken van de stad en werkt nauw samen met ketenpartners rondom het kind. Sinne kinderopvang is vanouds een bekende en betrouwbare partner voor ouders, scholen, bedrijven en gemeente voor het bieden van professionele kinderopvang in Leeuwarden.

 

Wat maakt Sinne bijzonder?

  • De dienstverlening van Sinne is all-inclusive, u hoeft dus zelf niets mee te geven naar de opvang (wij zorgen voor gezonde voeding, luiers en eventueel voor vervoer naar de BSO)
  • Kinderen leren democratische vaardigheden (onze High five) bij Sinne waar ze hun leven lang profijt van hebben
  • Kinderen spelen elke dag buiten bij Sinne en elk jaar organiseren we een geweldige Buitenspeel-/Modderdag
  • Kinderen eten en drinken gezonde voeding bij Sinne
  • Kinderen worden bij Sinne begeleid door pedagogische professionals


Waarden
Wij doen ons werk vanuit deze professionele waarden:

  • Gastvrij: Kinderen, ouders, medewerkers en gasten voelen zich bij ons welkom
  • Ondernemend: Sinne wil inspelen op veranderingen en kansen.
  • Vakkundig: Wij verstaan ons vak
  • Betrouwbaar: We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
  • Verbindend: Wij werken actief samen in de keten van opvoeding en zorg rondom het kind